Video av fuglesituasjoner

ITFK støtter oppfordringen fra dommerutvalget i FKF og håper så mange som mulig bidrar med å sende inn videoer. Dette er glimrende materiell for utvikling av dommere. Det er som regel enklest og bedømme den perfekte situasjon så send gjerne inn situasjoner som du selv lurer litt på og føler deg litt usikker på hva som egentlig skjedde.

Se informasjon fra FKF DU under.

Dommerutvalget i FKF trenger flere videoer av fuglesituasjoner til bruk i dommerutdanningen. Vi vet at mange sitter på gode opptak og ønsker å bruke disse i utdanningsøyemed. Alt er av interesse, ikke bare det perfekte. Innganger i fugl og søk er også selvsagt interessant.

Send dine opptak til [email protected] . Ved innsending godkjenner du samtidig bruk av opptakene til formålet.

FKF DU håper på ditt bidrag for en bedre jaktprøvedommerutdanning!

Dommerutvalget i FKF

For FKF DU, – Nils B. Skaar