Materialforvalter

Materialforvalter er:

  • Silje Adelaide Austmo

Materialforvalters oppgave er å holde rede på og føre oversikt over klubbens materialbeholdning.

Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser ta kontakt med Silje på tlf 948 76 595 eller epost: [email protected]