Utstillingsutvalget

Utstillingsutvalget i ITFK består av 6 personer som velges av klubbens årsmøte. Utvalget har ansvaret for utstillinger klubben arrangerer.

2008-BIR-og-BIM-Engelsk-Setter-

Utvalget i 2019 består av:

  • Geir Terje Widerøe
  • Marianne Holmli
  • Siver Knoph
  • Tor Arne Wang
  • Rolf Lundgren
  • Robert Helmo