Utstillingsutvalget

Utstillingsutvalget i ITFK består av 5 personer som velges av klubbens årsmøte. Utvalget har ansvaret for utstillinger klubben arrangerer.

2008-BIR-og-BIM-Engelsk-Setter-

Utvalget i 2020 består av:

  • Tor Arne Wang (leder)
  • Ingar Olav Storholmen
  • Robert Helmo
  • Siver Knoph
  • Rolf Lundgren

Kontakt: Tor Arne Wang, tlf 97197453 eller [email protected]