Utstillingsutvalget

Utstillingsutvalget i ITFK består av 5 personer som velges av klubbens årsmøte. Utvalget har ansvaret for utstillinger klubben arrangerer.

2008-BIR-og-BIM-Engelsk-Setter-

Utvalget i 2017 består av:

  • Terje Eriksen (leder)
  • Odd A. Sandhaugen
  • Jon S. Finsaas
  • Tor Arne Wang
  • Bente K. Knoph

Kontaktopplysninger:
[email protected]