Æresmedlemmer

  • Steinulf Svenning: utdelt i 1987
  • Einar Holmvik: utdelt på 20-årsjubileumsfesten i 1989
  • Henrik Hoel Woll: utdelt på 20-årsjubileumsfesten i 1989
  • Kjell L Norum: utdelt på 25-årsjubileumsfesten i 1994
  • Ivar Julnes: utdelt på årsfesten i 2004

Om tildelingen til Ivar Julnes sier komiteen: «Ivar Julnes har vært et aktivt medlem gjennom så å si hele ITFK sin historie. Han har gjennom sitt gode humør og sin evne til å skape trivsel vært med på å gi klubben et godt miljø og et godt rykte. Han har alltid stilt opp når klubben har spurt han om å bidra. Han har gjort en stor innsats i mange utvalg og i ITFK’s styre i mange år. Han har vært formann i klubben. I sin dommergjerning lokalt og globalt har han med sitt gode hundeskjønn, sin ærlighet og evne tilå skape trivsel, vært et forbilde for både dommere og deltakere.»