Æresmedlemmer

Æresmedlemmer Inn-Trøndelag Fuglehundklubb


Bjørn Ivar Gomo
Klubbarbeid 

Med sitt medlemskap i ITFK gjennom snart 45 år, oppfyller personen kravet til klubbtilhørighet med klar margin. Han har i denne perioden hatt mange og tunge verv i klubben. Fra midten av 80-tallet var han klubbens sekretær i fire år, for senere å inneha formannsvervet i ITFK i en toårsperiode. Han satt deretter i jaktprøveutvalget i tre år og en senere periode som leder av samme utvalg. Han har også hatt oppgaver i festkomiteen, dommerutvalget og i klubbens gullmerkekomite.

Prestasjoner med hund

Han har vært en betydelig oppdretter av engelsk setter. Med stor kompetanse om blodslinjer, hundenes prestasjoner og avlsmessige bidrag, har hans kennel vært en av Norges største engelsksetteroppdrett. Han har levert flere hunder som har markert seg i toppen i vinnerklassen, og flere hunder har oppnådd Norsk jaktchampionat med norgesmester høyfjell i 2001 som den fremste.

Han har også prestert meget godt med egne hunder, og blant annet hatt 2 Norske jaktchampioner. Personen har vært fast og skarp deltaker i vinnerklassen gjennom flere tiår, og vært på det vinnende lag under NM-lag.

Sosiale ferdigheter

I tillegg til hans solide bidrag i klubbarbeidet og prestasjoner med engelsk setter, er det hans væremåte og lune lynne som gjør han bemerkelsesverdig i ITFK-sammenheng. Som leder og tillitsvalgt var terskelen lav for å ta kontakt, også med nybegynnere. Alltid godt forberedt og villig til å bidra sosialt på klubbens mange arrangement.
Både som taler og ikke minst som toastmaster har han mange ganger loset forsamlingen gjennom en kveld i vømmølånd, med presise og velformulerte beskrivelser fra det «verdalske univers».

Konklusjon

De fleste har nok begynt å danne seg et bilde av hvem vi snakker om nå. Bjørn Ivar Gomo har gjennom flere tiår vært en av klubbens store profiler. Som tillitsmann, gullmerkemann, prøvedeltaker og respektert dommer. Bjørn Ivar har vært, og er fortsatt oppdretter av dugelige jakthunder med kennel Vømmølfjellet, og sist, men ikke minst som en flott ambassadør for Verdens Beste Fuglehundklubb.

Gratulerer så mye Bjørn Ivar!


Bjørnar Boneng

Han har vært medlem av ITFK siden 1985 og har hatt mange forskjellige verv i klubben nesten sammenhengende siden 1990. Han har hatt flere lederverv i ulike utvalg og sittet i styret i mange år, flere av de som nestleder. Virkelig en av våre kontinuitetsbærere med enormt engasjement, tilgjengelighet og lojalitet til klubben.

Han er instruktør fase 3 i FKF og har utdannet halvparten av klubbens instruktører fase 1 og 2. Han har i over 20 år vært instruktør på klubbens apport- og dressurkurs. Han har vært dommer siden 1995 og var i en periode den av våre dommere som oftest stilte opp på klubbens prøver. Han er en vel ansett dommer og har derfor dømt flere høystatusløp som NM-høyfjell, NM-lag høyfjell og Norsk Derby finale.

Han har hatt et betydelig oppdrett og levert noen av rasens beste hunder i sin aktive periode, og selv hatt hunder i vinnerklassen siden 1991.

Han har tidligere mottatt gullmerket i ITFK og er også æresmedlem av en Norsk raseklubb.

Han har vært sensor og instruktør under jaktprøveutdanninga på Kongsvold siden 2008. Gjennom dommerutdanningen har han vært svært aktiv og vært med å utdanne 18 av klubbens 28 aktive jaktprøvedommere. Videre har han sittet i gullmerkekomiteen siden 2008. Han er en av tre redaktører av ITFK’s jubileumsbok og er nestleder i jubileumsåret.

Han møter opp på de fleste av klubbens arrangement, og bidrar med sitt gode humør og lune vesen på en slik måte at den klassiske ITFK-ånden blir tatt vare på. Når kaffen blir servert etter midnatt oser det av trivsel, tilstedeværelse og kos av hele han. Med sin væremåte og gjennom sitt oppdrett har han bidratt til at mange unge fuglehundeiere har kommet inn i klubbmiljøet.

Dere forstår at personen vi her snakker om er gulstolens venn Bjørnar Boneng!

For sitt kontinuerlige arbeid for klubben, sitt utmerkede gemytt og sosiale sinnelag og sin kompetanse med hund, har han i særlig grad høynet klubbens anseelse og gagnet ITFK’s virksomhet. For dette har styret vedtatt at han tildeles æresmedlemskap i Inn-Trøndelag Fuglehundklubb.

Gratulerer så mye Bjørnar!


Nils B. Skaar

Personen har vært medlem av ITFK siden 1990 og dommer siden 1996. Han kom fort inn i miljøet og markerte seg som en person med stort engasjement, sterke meninger, målrettet arbeid og fantastiske hundeprestasjoner.

Helt fra begynnelsen har han hatt mange varierte verv i klubben, og blant annet vært leder i en 4-års-periode. Som dommer har han vært aktiv både i regi egen gjerning og som ansvarlig for utdannelseav andre nye dommere og instruktører. Han har dømt flere høystatusløp – både ND finale og NM-lag.

Han er også fase 3 instruktør og vært instruktør på klubbens dressurkurs i over 20 år.

Han har også hatt en sentral rolle i raseklubbarbeidet og ikke minst i FKF. Her har han representert klubben på beste måte med stor faglig dyktighet, voldsomt engasjement og arbeidsinnsats og på alle måter bidratt til ITFK’s anseelse nasjonalt. Vært sensor og instruktør på Kongsvold siden 2008.

Han har tidligere mottatt gullmerket i ITFK, FKF og NBK – samt tildelt æresmedlemskap i Norsk breton klubb.

De siste årene har han også sittet i jubileumsbokkomiteen, stadig nytenkende, kreativ og vist et enormt engasjement og lojalitet til klubben. Han har samtidig hatt stor påvirkning og innflytelse på dommerutdanningen på landsbasis. Stiller bestandig opp på klubbens arrangement – både natt og dag. Ingen vet hvor haren hopper… velger å ta en annen variant her à ingen vet når og hvor han sover. Det som er sikkert er at isbitmaskina aldri er langt unna.

Kort oppsummert: Han er kunnskapsrik, tilgjengelig og engasjert med fuglehund 24/7.

Så skulle man kanskje tro at med alt av organisatorisk arbeid ville det ikke bli tid til egne hunder. Det er vel snarer tvert imot, resultatene taler for seg. Her snakker vi om en fantastisk konkurransemann, jeger og hundemann. Skal ikke ramse opp alle premier denne karen har fått siden oppstarten for 30 år siden, men noen stikkord må med! NJCH med diverse andre titler på 4 hunder, vinner Norgescupen, NM-lag vinner flere ganger, høyfjellspokalen, NM-vinner individuelt, årets ITFK-hund i VK latterlig antall ganger. Per dags dato innehar Nils og Cox Norgesrekord på antall CACIT med hele 8 i Norge og 1 i Sverige.

Vi kunne fortsatt med superlativene i timevis, men vi som kjenner han vet at nå syns han det er på høy tid med en skål. Vi snakker selvfølgelig om Nils B. Skaar.

På grunn av sitt kontinuerlige arbeid for klubben, sitt utrettelige engasjement, sin evne til å ivareta

ITFK-ånden har han i særlig grad høynet klubbens anseelse og gagnet ITFK’s virksomhet. For dette har styret vedtatt at han tildeles æresmedlemskap i Inn-Trøndelag fuglehundklubb.

Gratulerer så mye Nils.


Sturla Bendiksen

Personen har vært medlem av ITFK i siden 1972, og bemerket seg for alvor på arenaen tidlig på 80-tallet. Det gikk i både engelsksetter og pointer og noen premier ble det, men kjøttjegeren hadde overtaket i starten. Etter en 1.AK i 1985 ble han i de påfølgende årene en kjent og fryktet VK-traver. Han hadde på det meste 5 VK-hunder i manesjen samtidig. Som oppdretter er han kjent og respektert og har i over 3 tiår levert kvalitetspointere til den norske jeger.

Han har nesten 40 års tjeneste som fuglehund-dommer, og ikke bestandig kjent for riktig terminologi når han skal beskrive dårlige hunder. Det går da noen ganger på svært treffende spissformuleringer så deltakerne slipper å lure på hva slags kvalitet det er på hunden (skithoinn). Han har dømt flere store prøver, deriblant NM finale på 90-tallet.

Selv om han i de første par tiårene brukte mye tid på trening og prøver stilte han også opp for klubben. På 80- og 90-tallet innehadde han flere verv: jaktprøveutvalg, festkomite, valgkomite og dommerutvalg. Han har også vært leder av klubben i en 4-års periode. Han ble da benytt gjentatte ganger som instruktør og foreleser, og var i denne perioden en av klubbens frontkjempere.

Han har tidligere mottatt gullmerke i klubben.

Hans kanskje viktigste bidrag til klubben de senere år er hans sosiale engasjement og rolle som kontinuitetsbærer. Han møter opp på årsfester, vårklonk, jaktprøver, utstillinger og dressurkurs – alltid til stede med sine skarpe observasjoner og underfundige kommentarer.

Da har nok de fleste skjønt at vi snakker om Sturla Bendiksen. Gjennom hele klubbens historie har Sturla vært et aktivum for ITFK og har i særlig grad fremmet klubbens virke og sosiale profil og utnevnes derfor til æresmedlem.

Gratulerer så mye Sturla!


Helgar Sætermo

Personen har vært medlem av ITFK siden 1983. Han kom ganske fort kom inn i miljøet med sterke bidrag med varierte oppgaver og forskjellige verv. Han har sittet mange år i styret og har også i en 4-års periode vært klubbens leder. 

Han ble dommer i 2007 og har mange dommerdøgn for klubben. Han er en vel ansett dommer som har dømt høystatusløp som Norsk Derby og NM-semi. Han er fase 1-instruktør i FKF og har i mange år deltatt som instruktør på klubbens appell- og apportkurs.

Han møter opp på de fleste av klubbens arrangement, og er en bidragsyter sosialt. Under sosiale sammenhenger tar han gjerne på seg oppgaver både av formell karakter og som historieforteller. Han står uredd fram med sitt syn og forfekter alltid dette på en saklig og kultivert måte som bidrar til et godt nivå i debatter.
Han har tidligere mottatt Gullmerket i ITFK.

Med sitt oppdrett har han siden 1985 oppdrettet rasetypiske hunder med høy jaktlig kvalitet. Selv har han nå hatt 5 generasjoner med utstillingschampioner på rad etter eget oppdrett og VK-hunder etter eget oppdrett sammenhengende siden 1989.
Han har i flere år vært distriktskontakt for Norsk Engelsk Setterklubb. I denne rollen har han sørget for at denne vår tallmessige største rase ikke har hatt konkurrerende virksomhet til ITFK i vårt distrikt, og gjennom det bidratt til den fordeling av oppgaver som rase- og distriktsklubber er ment å ha.
Han har hatt meget viktige og arbeidskrevende oppgaver i ITFK gjennom mange år, blant annet som en av hovedredaktører for klubbens jubileumsbok til 50-årsjubileet. Han framstår med stor lojalitet til klubben, og til den ånd som ITFK ble skapt i, og han representerer kontinuitetsbærerne i klubben. Med sin deltagelse på høyt nivå med hund og med hans rakryggede væremåte har han i særlig grad høynet klubbens anseelse og gagnet ITFK’s virksomhet. Da har vel de fleste skjønt at vi snakker om Helgar Sætermo, og at styret med dette tildeler han æresmedlemskap i Inn-Trøndelag Fuglehundklubb.

Gratulerer så mye Helgar!


Brynjar Holmli

Personen har vært medlem siden starten av klubben i 1969 og har bestandig opptrådt meget oppriktig uten å framheve seg selv. Fra medlemmer som husker oppstarten av klubben beskrives han som entusiastisk, verdifull og organisatorisk viktig – spesielt i klubbens spede begynnelse.

Han er kjent for de fleste som en samvittighetsfull fin person som har utført sine verv på en utmerket måte, og representant klubben som prøvedommer siden 1986. Etter autorisasjonen har han vært mye benyttet som dommer av de fleste klubber i landet og har rykte på seg som en ærlig, god og ryddig dommer.

Han har bestandig vært kjent for sine gode hunder, ofte av eget oppdrett og dressur, og ført disse frem til toppremier. Den først kjente hunden var fra 1979, og etter den har det kommet en rekke avkom som har blitt jakt- og utstillingschampioner.

Helt siden starten har han vært klubbens talsmann og ambassadør og har på en utmerket måte snakket varmt for klubben og dens medlemmer, og han har videre deltatt på en rekke tilstellinger og arrangement.

Han har vist seg som en fantastisk flink hundemann som har prestert på høyeste landsnivå med både elghunder, dachser og ikke minst fuglehunder. De siste årene har han bidratt sterkt til at klubben har vokst til å bli en av de største i landet. Han har fungert som leder de siste 5 årene og han har da styrt skuta med stort engasjement, pålitelighet og samvittighet. Han har vært medlem i hele klubbens historie, er leder i dag og da skjønner alle sammen at vi snakker om Brynjar Holmli.

Styret har på dette grunnlag og beskrivelse besluttet å tildele æresmedlemskap i Inn-Trøndelag fuglehundklubb til Brynjar Holmli.

Gratulerer så mye Brynjar!


Ivar Julnes

Ivar Julnes har vært et aktivt medlem gjennom så å si hele ITFK sin historie. Han har gjennom sitt gode humør og sin evne til å skape trivsel vært med på å gi klubben et godt miljø og et godt rykte. Han har alltid stilt opp når klubben har spurt han om å bidra. Han har gjort en stor innsats i mange utvalg og i ITFK’s styre i mange år. Han har vært formann i klubben. I sin dommergjerning lokalt og globalt har han med sitt gode hundeskjønn, sin ærlighet og evne tilå skape trivsel, vært et forbilde for både dommere og deltakere.