Aversjonsdressur

ITFK har i sammen med lokale jeger og fisk-klubber opprettet et samarbeid rundt aversjonsdressur på hund. Dette er et super mulighet for å trygge hund mot bufe.


Levanger Jeger og Fiskerlag (LJFL)

Aversjonsdressur sau i Levanger kommune

  • Medlem enten i LJFL eller ITFK: NOK 350,-
  • Ikke-medlem: NOK 500,-

Avtalen i sin helhet finner du her

Tidspunkt for aversjonsdressur og info finner du her


Verdal Jeger og Fisk (VJFF)

Aversjonsdressur sau i Verdal kommune

  • Medlem enten i VJFF eller ITFK: NOK 400,-
  • Ikke-medlem: NOK 500,-

Muntlig avtale med ITFK gjeldene som avtale

Tidspunkt for aversjonsdressur


Steinkjer Jeger og Fisk (SJFF)

Aversjonsdressur sau i Steinkjer kommune

  • Medlem enten i SJFFeller ITFK: NOK 350,-
  • Ikke-medlem: NOK 500,-

Muntlig avtale med ITFK gjeldene som avtale

Tidspunkt for når det blir aversjonsdressur kommer her og på facebook. Følg med!