Aversjonsdressur

ITFK har i sammen med lokale jeger og fisk-klubber opprettet et samarbeid rundt aversjonsdressur på hund. Dette er et super mulighet for å trygge hund mot bufe.


Levanger Jeger og Fiskerlag (LJFL)

Aversjonsdressur sau i Levanger kommune

  • Medlem enten i LJFL eller ITFK: NOK 350,-
  • Ikke-medlem: NOK 500,-

Avtalen i sin helhet finner du her

Vi starter opp i Markabygda på følgende datoer:

  • Juni: 20, – 22. -27. og 29.
  • August: 15. – 17. – 22. og 24.

Datoer vil fortøpende bli vurdert etter behov


Verdal Jeger og Fisk (VJFF)

Aversjonsdressur sau i Verdal kommune

  • Medlem enten i VJFF eller ITFK: NOK 400,-
  • Ikke-medlem: NOK 500,-

Muntlig avtale med ITFK gjeldene som avtale

Tidspunkt for aversjonsdressur

Link for påmelding finner du her


Steinkjer Jeger og Fisk (SJFF)

Aversjonsdressur sau i Steinkjer kommune

  • Medlem enten i SJFFeller ITFK: NOK 350,-
  • Ikke-medlem: NOK 500,-

Muntlig avtale med ITFK gjeldene som avtale

Tidspunkt for når det blir aversjonsdressur kommer her og på facebook. Følg med!