Aversjonsdressur

hund-sau

Her vil det bli lagt ut informasjon når det arrangeres aversjonsdressur på sau og rein.

Påmelding/kontaktopplysninger: