ITFK – 50 år!

Vår flotte jubileumsbok kan kjøpes ved å kontakte leder, sekretær eller bokkomitéen.

Andreas Trefjord -93203910

Reidar Olsen – 98019974 – [email protected] 

Helgar Sætermo – 99036780

Nils B. Skaar – 97719495

Bjørnar Boneng – 90060484