Dressurområde

terrengNormalt sett åpnes områdene opp henholdsvis 1. august og 15. juli. Begge områder er ypperlige områder for å få hunden(e) i god form foran høstens jakt og jaktprøver.

For begge områder gjelder det å opptre på en slik måte at ITFK får nyte godt av terrengene i mange år framover. Du vil finne en nærmere beskrivelse av de enkelte områdene under de respektive terrengene. Her vil du også finne oppdaterte lister over ansvarshavende.

ITFK oppfordrer flest mulig til å ta i bruk terrengene slik at vi i framtida kan dokumentere behovet for å ha slike terreng. Dessuten er kveldene også en fin mulighet til sosialt samvær hvor man kan utveksle gode råd og erfaringer. Spesielt vil vi oppfordre nye hundeeiere og potensielle medlemmer til å ta områdene i bruk.

Les om Heia dressurområde
Les om Markavola dressurområde »