Leder’n 2021

Leder’n 2021
Da er vi over halvveis inne i 2021, og fortsatt preges vi sterkt av koronapandemien, men vi ser nå lys i
tunnelen og aktivitetsnivået til ITFK begynner å nærme seg gamle høyder.
Vi har fått gjennomført absolutt det meste vi hadde planlagt så langt i år. Temakveldene vi startet
med i fjor er vel det eneste vi ikke har fått videreført slik vi tenkte. Fjorårets nye aktivitet er absolutt
ikke glemt, og vi satser på å komme tilbake med nye tema til diskusjon i årene som kommer. Her
gjelder for øvrig fortsatt tidligere oppfordring om å melde inn tema dere medlemmer ønsker å få
belyst og diskutert.
Valpekursene vi har gjennomført de siste årene er virkelig blitt en suksess. Vi ser at medlemmene
våre har stor effekt av å delta på disse – de får mye mer igjen for deltakelse på senere dressurkurs
når valpen er blitt voksen. Tusen takk til våre flinke instruktører som bidrar år etter år! Heldigvis gror
det godt i rekrutteringen her også, og vi har nå mange nye instruktører som bidrar på
vårens/sommerens kurs.
Akt. sør sto for årets første aktivitet med ei flott treningshelg i fjellet. Akt. nord hadde også lignende
planer, men det ble avlyst.
Etter en del værutfordringer fikk vi gjennomført klubbemesterskap. Flott deltakelse, godt med fugl i
terrenget og kanskje historisk mange fuglesituasjoner gjorde arrangementet til en stor suksess.
Årsmøte fikk vi heldigvis til å gjennomføre, og vi valgte også et vanlig fysisk møte og ikke en digital
variant som mange andre. Her var det godt oppmøte, og som vanlig fine diskusjoner, utmerket
økonomistyring, valg av nye tillitsverv og heder og ære.
Jaktprøveutvalget sto også for neste arrangement som var vår vinterprøve. Stor deltakelse, flott vær
og mye rype i fjellet bidro sammen med trivelig deltakere og flinke folk i utvalget til at dette ble ei
topphelg!
I forkant av det jeg karakteriserer som medlemmenes beste tilbud gjennom klubben, nemlig
dressurkursene, var det også i år mulighet til å trene hund i aktivitetsuka.
Hvorfor sier jeg at dressurkursene er medlemmenes beste tilbud? For det første er det nesten
latterlig billig. Sammenlign med hvem dere vil! Videre så innehar klubben en ekstrem kompetanse på
feltet. Her får du mulighet til å delta uke etter uke med tips, veiledning, spørsmål og råd fra flere av
landets flinkeste fuglehundfolk. Det legges opp til progresjon, og hele tiden med en bevissthet rundt
at det er eier som skal lære sin hund å kjenne og oppdra denne, med hjelp fra våre instruktører. Det
har i år som tidligere vært stor deltakelse, og utrolig mange gode tilbakemeldinger – en erfaren
hundemann uttalte at årets kurs var det beste noensinne! Mange har fått apportbevis, og det sosial
samholdet har vi heldigvis også klart å skape i år.
Stiklestasutstillingen ble i år gjennomført sammen med de andre jakthundrasene igjen, og
utstillingsutvalget har nok en gang gjort en utmerket jobb. Trivelig å delta selv om
koronarestriksjonene naturlig gjør at det sosiale aspektet blir redusert.
Vi vurderte en del fram og tilbake om det var mulig å gjennomføre Klonken, men heldigvis fikk vi det
til. Festkomitéen gjorde en super jobb både i forkant og gjennom kvelden. Ekstra artig at 4 av våre
æresmedlemmer var der sammen med oss og bidro til at nivået på «hoinnpratn» ble betydelig hevet.
Glassene ble naturlig nok også hevet jevnt og det bidro til at vi klart å holde varmen på en ellers kald
og vindfull kveld.
I skrivende stund er vi nå straks klar for åpning av treningsterrengene våre, og ungdomskontakten og
akt. nord har startet med et sosialt treffpunkt; «Samling for alle». Her inviterer vi til sosial omgang for
både 2- og 4-beinte – med og uten bånd! Bålkaffe blir selvfølgelig servert så her er det alle
muligheter for trivsel og hundeprat.
Avslutningsvis kan jeg også meddele at vi følger opp årsmøtet sin innstilling og arbeider aktivt med å
finne oss et klubbhus. Mer info om dette vil komme i løpet av høsten. Målet er at vi skal «komme oss
i hus» før 2022.
Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle sammen en god riktig sommer – heldigvis snart høst
igjen!
Jegerhilsen fra Andreas Trefjord, leder ITFK

Leder’n finnes også her i PDF