Utvalgene i ITFK

Klubben er delt opp i ulike utvalg som hver for seg har sine dedikerte oppgaver:forside1

  • Aktivitetsutvalg nord: organiserer aktiviteten i og rundt Steinkjerområdet med grense mot Verdal
  • Aktivitetsutvalg sør: organiserer aktiviteten fra Verdal i nord til Stjørdal i sør
  • Jaktprøveutvalg: organiserer all aktivitet knyttet til klubbens jaktprøver
  • Utstillingsutvalg: organiserer aktivitet knyttet til Stiklestadutstillingen i juni hvert år
  • Dommerutvalg: organiserer aktivitet knyttet til klubbens mange dommere
  • Festkomiteen: organiserer festlig aktivitet tilknyttet klubben