Utvalgene i ITFK

Klubben er delt opp i ulike utvalg som hver for seg har sine dedikerte oppgaver