Styret

Årsmøtet valgte følgende inn i styret ITFK for kommende periode:

Verv Navn Adresse/Postnr/Sted Tlf Epost
Leder Andreas Trefjord 7633 Frosta 932 03 910 [email protected]
Sekretær Reidar Olsen Fættfjordveien 80, 7630 Åsen 980 19 974 [email protected]
Kasserer Sture Green Kassefabrikkvegen 44, 7654 Verdal 406 31 895 [email protected]
Leder jaktprøveutvalg/nestleder Geir Terje Widerøe Leiraplassan 35, 7710 Sparbu 948 68 142 [email protected]
Leder aktivitetsutvalg nord Bente Knoph 901 67 378 [email protected]
Leder aktivitetsutvalg sør Ingrid Rein 991 24 541 [email protected]
Leder utstillingsutvalg Lise Tromsdal 476 67 325 [email protected]
Leder dommerutvalg Nils B. Skaar 900 60 484 [email protected]

e-postadresse styret: [email protected]