Styret

Årsmøtet 2018 valgte følgende inn i styret ITFK for kommende periode:

Verv Navn Adresse Tlf Epost
Leder Brynjar Holmli Haukåveien 494, 7656 Verdal 990 00 990 [email protected]
Sekretær Andreas Trefjord 7633 Frosta 932 03 910 [email protected]
Kasserer Bjørn Sakariassen Lerkeveien 17, 7711 Steinkjer 916 94 192 [email protected]
Leder jaktprøveutvalg Thomas Holthe
Leder aktivitetsutvald nord Svein Morten Laugsand
Leder aktivitetsutvalg sør Kjetil Eide Mønsterhaugvn 12, 7620 Skogn 924 01 488  [email protected]
Leder utstillingsutvalg Terje Eriksen
Leder dommerutvalg/nestleder Bjørnar Boneng Nordenv. 4, 7608 Levanger 900 60 484 [email protected]

 

e-postadresse styret: