Styret

Årsmøtet 2019 valgte følgende inn i styret ITFK for kommende periode:

Verv Navn Adresse/Postnr/Sted Tlf Epost
Leder Brynjar Holmli 7656 Verdal 990 00 990 [email protected]
Sekretær Andreas Trefjord 7633 Frosta 932 03 910 [email protected]
Kasserer Torbjørn Eliasson Munkebyvegen 147, 7608 Levanger 901 700 94 [email protected]
Leder jaktprøveutvalg Thomas Holthe 911 30 920 [email protected]
Leder aktivitetsutvald nord Svein Morten Laugsand 958 67 940 [email protected]
Leder aktivitetsutvalg sør Lars Aarvik Kjønstad 472 96 674 [email protected]
Leder utstillingsutvalg Geir Terje Widerøe 948 68 142 [email protected]
Leder dommerutvalg/nestleder Bjørnar Boneng Nordenv. 4, 7608 Levanger 900 60 484 [email protected]

 

e-postadresse styret: