Styret

Årsmøtet 2017 valgte følgende inn i styret ITFK for kommende periode:

Verv Navn Adresse Tlf Epost
Leder Brynjar Holmli Haukåveien 494, 7656 Verdal 990 00 990 brynjar.holmli@gmail.com
Sekretær Andreas Trefjord 7633 Frosta 932 03 910 andreas.trefjord@frosta.kommune.no
Kasserer Bjørn Sakariassen Lerkeveien 17, 7711 Steinkjer 916 94 192 bjorn.sakariassen@ntebb.no
Leder jaktprøveutvalg Thomas Holthe
Leder aktivitetsutvald nord Anita Inderdal Kvamstrøa 3, 7715 Steinkjer 970 41 629 inderdal@hotmail.com
Leder aktivitetsutvalg sør Kjetil Eide Mønsterhaugvn 12, 7620 Skogn 924 01 488  eide.ketil@ntebb.no
Leder utstillingsutvalg Terje Eriksen
Leder dommerutvalg/nestleder Bjørnar Boneng Nordenv. 4, 7608 Levanger 900 60 484 finnvola@online.no

 

e-postadresse styret: