Leder’n

Brynjar Holmli har ordet i “Leder’n”


Hei igjen,

Tiden går og klubben vår består, tenker på at det er snart 50 år side vår gode fuglehundklubb ble stiftet. Jeg var selv medlem fra første stund og husker mange hyggelige opplevelser med fuglehunder og fuglehundvenner opp gjennom tiden.
Det er imponerende hvor sammenspleiset mennesker kan bli når man har felles interesse og felles mål.

Når det gjelder medlemsmasse i ITFK har den alltid vært stabil, økende med noen svingninger, men aldri har det vært flere medlemmer en vi har nå, det er alltid noe frafall, men det viser seg at vår felles interesse for våre fuglehunder stadig er økende og at samholdet og samarbeidet fungerer. Nye medlemmer kommer stadig til og det er viktig at vi tar godt imot disse og får dem med oss i vårt miljø.

Vi er heldige som har en klubb/aktivitet der alle aldre og begge kjønn jobber sammen medfuglehunden i fokus. Vi må alltid huske og aktivisere oss i vårt miljø og få med nye medlemmer som har fuglehunder eller er i ferd med og skaffe seg en. Vi må huske å være inkluderende.

Må bare ta med følgende sitat fra avisen Innherred 29/7-17:
” Det vises til at Inntrøndelag Fuglehundklubb er en aktiv og godt organisert klubb for hundeeiere som driver med fuglejakt og jaktprøver. Klubben ønsker å legge til rette for at
man kan drive trening av fuglehund i ordnede former, viser samkommunen til”

Ellers går klubben til daglig sin vante gang, folk møter opp på alle aktiviteter og gjør det til en fornøyelse å jobbe i utvalgene og styret.
Vi må huske styret er ett redskap i klubben, men det er alle medlemmene som er styrken!

I skrivende stund er og høstprøven gjennomført og jeg vil takke jaktprøvekomiteen for en meget vel arrangert prøve. Alle ledd har fungert utmerket og jeg har fått mye skryt om hyggelig og hjelpsom prøvekomite, fine premier og godt med fugl i fjellet.

Takk til prøvekomiteen og gratulerer til alle premierte!

Jeg vil også ønske alle lykke til med jakt og jaktprøver.

Husk årets 2 siste aktiviteter:

  • Valpetrening og sosialisering.
  • Høstmøte med spennende foreragsholder.

Takk for meg. Ønsker alle en god høst.

Brynjar Holmli – Leder


Ledern i PDF form