Gullmerke

solv

 • Einar Holmvik
 • Henrik Hoel Woll
 • Ivar Julnes
 • Torbjørn Woll
 • Sturla Bendiksen
 • Bjørn Ivar Gomo
 • Terje Bjugan
 • Carl Skaar
 • Helgar Sætermo
 • Jan R Tunby
 • Pål Andor Kjesbu
 • AS Verdalsbruket
 • Thorbjørn Røsæg
 • Bjørnar Boneng
 • Nils B Skaar
 • Tove Løvås
 • Kåre Norum
 • Hans Christian Olsen
 • Andreas Trefjord

Vi har lykkes å få fatt i følgende begrunnelser:


Ivar Julnes

“Med godt humør, svartkjel og stor jaktlyst utnytter han vind og terreng på en erfaren og lunefull måte. Med smittende latter og glimt i øyet, har han god kontakt med deltakerne på partiet. Dømmer NM-semifinale og Derbyfinale med stor respekt og popularitet – lik en god forsanger på jegermiddag i Sandvika. Har en liten tendens til å motta skarpe spark på leggen under jegermiddager – men dette avanserer han lett i fra med vømmølgaddutdeling og stemningsrapport fra Vømmøldalen. Han sees ofte i stilfull stand sammen med nye deltakere i sporten, hvor han villig hjelper dem med begrep som f.eks. reising, ringing, stand, avans og kuvending. Med slike egenskaper og stort slipp fra lufta i jakta, er det en stor ære å tilbele Ivar med gullmerke.!


Torbjørn Woll

“Starter ut i et rutinert og veloverveid jaktsøk av prima kvalitet som resulterer i et utmerket jubileumstidsskrift. Har avanse og teft av formannsjobb mm, men preller av og blir vømmølgaddmedlem og sosial dommer. Leder parti med deltakere på en lunefull og jordnær måte, og har ofte lange lunsjer med stort bål og grønn ved. Dette resulterer i at parti på naboterreng drar tidlige ned til jegermiddag pga dårlig sikt. Etter en lang dag i fjellet har prøvedeltakerne problemer med å tyde blålapper, derfor må jegermiddag utsettes enda noe, til folk kommer. Senere dømmer han med stor respekt og autoritet og representerer verdens beste fuglehundklubb på en fortreffelig måte. En trofast og jaktvillig sliter som nå helt fortjent kan kalle seg gullmerkemann. Gratulerer Torbjørn!”


Sturla Bendiksen

“I starten av slippet hadde han en liten tendens til å gå ut av hånd, dette bedret seg kraftig etter hvert og nå er det ofte hans egne hunder, etter manges mening, som går stort nok. Dette gjelder selvsagt de få gangene han selv får anledning til å føre dem. Forlater ofte sine egne hunder, med titler som NUCH, NJCH og Sølvhundvinner, til fordel for dømming av andres “reler”. Har meningers mot og har derfor også stor ære for den gode kvalitet på nyutdannede dommere i klubben. Aldri tungsinnet, har godt humør og tar gjerne en trall i fjellet når det går som mest på skakke. Har stor interesse for tøfler av en bestemt setterrase og innførte begrepet “finstøkk” på jakt. En traust og robust jeger som vi med stor glede titulerer GULLMERKEMANN i verdens beste fuglehundklubb. Gratulerer Sturla!”


Carl Skaar

“Går ut i passe fart, fin stil og aksjon av beste merke. Kandidaten har i en årrekke fremstått som en av ITFK’s bærebjelker. Han er kjent som en sterk og real konkurrent i VK, og klubben har dratt stor nytte av han organisatoriske evner. Aktivitetsutvalg Nord har gjennom mange år hatt glede og nytte av hans administrasjon og Heia treningsområde. Under etableringen av Markavola treningsterreng i Verdal, dro klubben til fulle nytte av hans kunnskaper og diplomatiske/taktiske evner. Det er derfor med stor glede at ITFK’s gullmerke tildeles Carl Skaar.”


Helgar Sætermo

“….Vi snakker nå om en ressursperson, et ja-menneske som har stått på for vår klubb siden 80-tallet, medlemmet har vært i utvalg og styret siden tidlig på 90-tallet. Han har meningers mot, ledet utvalg og interessene sine til klubbens beste. Kandidaten har bidratt med sin iver og entusiasme til at ITFK har fått tildelt en god inntekskilde gjennom de arrangementer har har hatt ansvaret for. Kandidaten brenner for sin interesse, oppsøker alle klubbens medlemmer og forteller hvordan dette skal utføres, og vil at mangfoldet skal prege våre fuglehunder. I avl skal også mangfoldet være med.

Kandidaten er en humørspreder, svært aktivt medlem, deltar på sosiale aktiviteter, deltar på jaktprøver og utstillinger og er et medlem vi er stolt av å ha i klubben. Han er en kar som trenger en oppmuntring som gjør at han ikke brenner opp kruttet, men bidrar i vår klubb i mange år fremover.

Gullmerkekomiteen er ikke i tvil dette året, ITFK’s gullmerke er et merke som bare utdeles til kjernefolk med en unik interesse for klubbarbeide, miljøskaper og bidragsyter til klubbens rennommé og omdømme. De arrangementer/tilstelninger vår kandidat har arrangert, har skapt omdømme og respekt, og mange prater om hvor godt det er for klubben å ha slike ressurspersoner i sine rekker.

Vet dere hvem vi snakker om??? Det er hyggelig for oss å stå her i denne anledningen, vi føler det som en glede selv også å bidra til at mannen får sin velfortjente hedersbevisning!!

Hver gang vi yter noe for en klubb, så må samboer/ektefelle være enig i at vi ofrer tid på klubbarbeide, vi må også huske å takke disse for at den kan ofres så mye tid på klubbarbeide.

Så derfor mens dere tenker på hvem som dette året skal få ITFK’s gullmerke – vil Toril Sætermo komme fram slik at vi kan få takke deg for at klubben får låne kailln din til så mye god klubbarbeide. Så til slutt en stor applaus: Gullmerket tildeles Helgar Sætermo!!”


Jan Roger Tunby

“Personen dette året er en artig skrue! Gjenganger på alt vi arrangerer innen ITFK, det er både utstillinger, jaktprøver, kurser, møter og ikke minst fester! På festene var kandidaten svært tam i starten, uten noe særlig takt, men dette har tatt seg stort opp! Vi drister oss til å si at han nå danser nesten i meste laget??! Personen var eller svært dårlig i språk de første årene, det “værdalske og inntrønderske” språket ble oversatt til han de første årene, men etter hvert begynte medlemmet å forstå oss, og da kandidaten begynte å flire på de rette plassene, skjønte vi at det kanskje ikke var en dumming vi hadde å gjøre med – personen var faktisk veldig oppegående!

Denne personen var en nybegynner som har tatt utfordringene og opplæringen som ITFK har tilført, kanskje et produkt av klubben? Ut på tur, aldri sur, kjennetegner årets gullmerke. Deltar på utstillinger, jaktprøver, sanker premier med sine hunder, går dt skeis, så gleder det at andre medlemmer gjør det bra! Raskt framme med labben til de som har fått premie. Kandidaten har til og med avlet på sine hunder, da har man troa!

Får man spørsmål om å ta verv, er det viktig at man er positiv! Vår kandidat i år, har tatt alle utfordringene klubben har spurt om, og nå begynner dere vel å forstå hvem vi skal utdele Gullmerket til?

Kandidaten har vært utvalgsmedlem, utvalgsleder og til og med formann i klubben! Alt dette har blitt utført til klubbens store glede og anerkjennelse. Det er moro når våre medlemmer er stolte av de som har verv, dette gjør oss stolte av klubben vår! Kandidaten utmerket seg med solid forarbeide foran møtene, alltid godt forberedt og oppdatert på nye bestemmelser. Kandidaten utmerket seg så mye i sitt klubbarbeide innen ITFK, at en raseklubb tok han inn i sitt styre! Og ITFK slapp han til raseklubben, vi vurderte aldri overgangspenger, vi var bare stolte at det han hadde lært og erfart i ITFK, også er brukbart andre steder.

Da kandidaten, etter ei tid innen ITFK, skjønte at fuglehunder som sprang krokåt i terrenget, nødvendigvis ikke trenger hjelp av veterinær?? – så ble han faktisk vurdert til å ha tatt til seg så mye kursing og lærdom at han kunne bli prøvedommer, og den utfordringen tok han. I dag er kandidaten en dyktig og anerkjent dommer som skaper et positivt syn på ITFK’s dommere der han dømmer. Her dømmes hunder og ikke førere, og det er en verdifull egenskap!

Men – vi har også andre saker utenom klubbarbeid, som komiteen har vurdert. Eiendomsmegler vil vi ikke anbefale han å bli! Alle skjønner at da må man operere med mer enn en eiendom innen markedet! Dette er vurdert av Gullmerkekomiteen, men vi vurderte at kjøp og salg av sitt eget hus i flere omganger, kanskje bør vurderes av banken og ikke av oss?

Til slutt! Jan Roger Tunby, du har vært et aktivum for ITFK! Vi er veldig glad for at du er medlem hos oss, det ønsker vi at du fortsetter med i alle år. Vi ønsker deg lykke til i Oslo, behold troen og ikke skift til skjødehund! Og velkommen tilbake om noen år!

Da reiser vi oss! Applaus til årets Gullmerkemann, populært kalt “Doktorlarven” Jan Tunby!”


Pål Andor Kjesbu

“Personen dette året er en artig skrue! Gjenganger på alt vi arrangerer innen ITFK, det er både utstillinger, jaktprøver, kurser, møter og ikke minst fester! Om han ikke alltid deltar selv, så ser vi han i kulissene. Men helst ikke på jaktprøver, for ein skikkelig hoinn, har han vel ikke hatt ennå!!? Det må i så fall være veldig lenge siden! På festene var kandidaten svært tam i starten, uten noe særlig takt, men dette har tatt seg stort opp! Vi drister oss til å si at han nå danser nesten i meste laget??!

Men det å ikke ha en skikkelig hoinn, skal ikke ta fra personen at han er utelukket en utmerkelse! Det går an å utmerke seg på andre arenaer. Nå skjønner dere alle at det er håp for oss alle?? Rasevalg har også betydning her, skal man være helt fertoilla i en bestemt rase, og bare tro på denne, så får man ta følgene og gå rundt å gratulere de andre som får premier! Og det skal sies, kandidaten er særdeles flink til å utbringe gratulasjoner til andre!!

Denne personen startet også i ITFK som en fersking og nybegynner som har tatt utfordringene og opplæringen som ITFK har tilført, kanskje et produkt av klubben? Ut på tur, aldri sur, kjennetegner årets gullmerke. Deltar på alle våre arrangementer, sanker, som sagt tidligere, veldig lite premier med sine hunder, men går det skeis, så gleder det at andre medlemmer gjør det bra! Raskt fremme med labben til de som har fått premie. Kandidaten har til og med avlet med sin hund, da har man troa, da!

Får man spørsmål om å ta verv, er det viktig at man er positiv! Vår kandidat i år, tar utfordringene som klubben spør han om, og nå begynner dere vel å forstå hvem vi skal utdele Gullmerket til?

Kandidaten har vært medlem av styret i klubben. Alt dette har blitt utført til klubbens store glede og anerkjennelse. I tillegg har han vært en engasjernde, produktiv og nyskapende type. Selv om han er blitt valgt inn i en bestemt posisjon i styret, så har han bidratt til å skape rutiner innen styret også på andre områder. Det er veldig moro når vi som medlemmer er stolte av de som har verv, dette gjør oss stolte av klubben vår! Men vi synes også det er moro når kandidaten selv synes det er veldig moro å ha verv, samt at han også går rundt og sier at denne klubben er det bare stas å ha verv i! Vi setter pris på medlemmer som går rundt og skryter av klubben.

Kandidaten utmerker seg med solid forarbeide foran møtene, alltid godt forberedt og oppdatert på nye bestemmelser. Flink til å overholde tidsfrister er han også. Kreativ med penna er han også, veldig flink til å oppdatere og informere medlemmene i klubben, der har han vorri retteleg flenk! Han skaper også interesse og omtale av klubben overfor presse og aviser ifm våre arrangementer og møter, enkelte ganger er skikkelig pr-mann. Og når man selv ikke reiser så mye rundt og sanker premier, så har man rikelig med fritid. Og jaggu! Fridtida har han brukt i rikelig monn på ITFK, han stiller årlig opp som instruktør både på banen og i fjellet.

Og siste gangen han skrev til osss andre med en info, så strøk han sannelig anførselstegnet når han omtalte ITFK som verdens beste fuglehundklubb! Det syntes vi var både korrekt og voksent gjort.

Til slutt! Pål Andor Kjesbu, du har vært et aktivum for ITFK! Vi er veldig glad for at du er medlem hos oss, det ønsker vi at du fortsetter med i alle år. Vi ønsker deg lykke til når du ved årsmøtet takker for deg i styret, men behold troen og samle opp litt overskudd! Og velkommen tilbake om noen år!

Da reiser vi oss! Applaus til årets Gullmerkemann, Pål Andor Kjesbu!”


Bjørnar Boneng 

Personen dette er en person som alltid er til stede, men aldri ønsker å fremheve seg selv.  Gjennganger på alt vi arrangerer innen ITFK, det er både utstillinger, jaktprøver, kurser, møter og ikke minst fester!  På fester vet vi ikke om han har fravær i det hele tatt.

Denne personen startet også i ITFK som en fersking og nybegynner som har tatt utfordringene og opplæringen som ITFK har tilført.  Han har hatt verv i klubben fra første år og er kanskje et produkt av klubben?

Positivt til verv og andre oppgaver innen klubbarbeidet er noe vi i gullmerkekomiteen legger stor vekt på.

Vår kandidat i år tar utfordringene som klubben spør han om.  Alltid positiv, og er vel den som har dømt mest på våre jaktprøver siden han ble dommer.  Han har hatt verv innen flere utvalg, ikke vært av de mest framtredende, men en trofast ITFK-sliter som tar sine verv og utfører oppgavene fullstendig og komplett.

Skal man representere ITFK utenfor Trøndelag, må man oppføre seg og skape et meget godt inntrykk!  Det kreves at man skaper en stemning som gjør at folk spørr hvor han kommer fra, eller enda bedre.  Man ser at personen har så gode holdninger, har så gode kunnskaper at man ANTAR at han kommer fra ITFK!!
Årets gullmerkemann har representert klubben flere ganger, og vi får bare gode ord i tilakemeldingene..  Han bærer med seg meget gode ITFK-holdninger i sine oppgaver han får tildelt.

Han har også hunder. Han har trua på rasen sin også, og prøver å hjelpe sin raseklubb til å få enda bedre hunder.  Og selv lykkes han gang på gang, da med eget oppdrett.  han har fått fram 4 generasjoner med 1. premiehunder på jakt og en drøss med utstillingschampioner.
Vi har hørt på møter han snakker om sin rase, og der opptrer han ærlig, kontant og uten å skjule noen ting.  Sånt liker vi!

Til slutt; Du har vært et aktivum for ITFK.  Vi er veldig glad du er medlem hos oss, det ønsker vi du skal fortsette med i alle år.

Da reiser vi oss, Applaus til årets gullmerkemann, Bjørnar Boneng


Tove Løvås
Personen det her er snakk om har vært medlem siden midten av 80–tallet.  Startet ut litt forsiktig men har gradvis tatt mer og mer ansvar og oppgaver, og har etter hvert blitt en betydelig bidragsyter og tradisjonsbærer. Helt siden midten av 90 tallet har personen tatt på seg verv og oppgaver i klubben og de er utført samvittighetsfullt og til alles tilfredshet.

Etter de glade dager i Sandvika hadde klubben en rotløs tilværelse som prøvearrangør, vi manglet et egnet hovedkvarter. Personen har hatt avgjørende betydning for at vi igjen har fått på plass et hovedkvarter og gjenvunnet vårt gode rennomè som prøvearrangør. Personens taktiske medlemskap i Rinnleirets venner har også bidratt, og det er etablert et utmerket samarbeid med eiere og drivere av stedet.

Men det er som mangeårig prøveleder og leder i jaktprøveutvalget personen har utmerket seg. Utallige timer har gått med før, under og etter en jaktprøve. Med full kontroll og et fast grep om roret har personen styrt alle våre jaktprøver til karakteren meget bestått. Et unisont dommerkorps har bare godord å melde tilbake, du finner få prøver med en slik traktering og behandling av dommere og deltakere.

En gullmerkebærer i verdens beste og triveligste fuglehundklubb skal i tillegg til dugnadsånd og arbeidsinnsats gjerne delta i klubbens fester og sosiale tilstelninger, her har vedkommende på ingen måte fremstått som noen sinke, snarere tvert om.

Med andre ord en verdig bærer av ITFK’s gullmerke.  Vi reiser oss og applauderer årets gullmerkebærer Tove Løvås.