Aktiviteter

Aktivitetsplan ITFK 2020

Aktivitet Dato Hvor Ansvarlig
Temakvelder/ Ungdomskvelder 14. og 21. januar Rinnleiret Akt. sør          Akt. nord
Klubbmesterskap 1. februar Verdal/ Levanger Jaktprøveutvalget
Årsmøte 12. februar Verdal hotell Styret
Tillitsvalgtmøte Februar/mars Verdal hotell Styret
Vinterprøve 14.-15. mars Rinnleiret Jaktprøveutvalget
Aktivitetsuker Mars/april Verdal og Steinkjer Akt. sør

Akt. nord

Dressur- og apportkurs April à Nedre Lein/ Rinnleiret Akt. nord

Akt. sør

Ringtrening for utstilling Juni Verdal og Steinkjer Akt. nord

Akt. sør

 

ITFK’s utstilling 16. juli (Stiklestad Camping) Utstillingsutvalget
Stiklestad-utstillinga,

ITFK-stand

og apportkonkurranse.

16. juli (Stiklestad Camping) Akt. sør
Vårklonken 16. juli Næss Camping Festkomiteen
Åpning Heia 15. juli Heia Ogndal Akt. nord
Åpning Markavola 1. august Markavola Akt. sør
Høstprøven 28.-30. aug. Rinnleiret Jaktprøveutvalget
Valpekurs Høsten Verdal Akt. sør
Høstmøte November Verdal Akt. sør
Årsfest 28. november ? Festkomiteen