Jaktprøveutvalget

Jaktprøveutvalget i ITFK består av personer som velges av klubbens årsmøte. Utvalget har ansvaret for jaktprøvene klubben arrangerer høst og vinter i Verdalsfjell og skoger

harmansnasa

I tillegg arrangerer utvalget klubbmesterskap og har ansvaret for kåringer av årets hunder på jaktprøver i klubben.

Jaktprøveutvalget består av:

  • Geir Terje Widerøe (leder)
  • Hans Andreas Øygarden
  • Siver Knoph
  • Pål Anders Wang
  • Marius Jørstad Presthus

Kontaktopplysninger: Geir Terje Widerøe, tlf 948 68 142 eller [email protected]