Jaktprøveutvalget

Jaktprøveutvalget i ITFK består av 5 personer som velges av klubbens årsmøte. Utvalget har ansvaret for jaktprøvene klubben arrangerer høst og vinter i Verdalsfjella.

harmansnasa

I tillegg arrangerer utvalget ITFKs klubbmesterskap første helga i februar hvert år samt har ansvaret for kåringen av årets hunder på jaktprøver i klubben.

Jaktprøveutvalget legger vekt på å gjennomføre jaktprøver med høy sosial profil, med rimelig overnatting og mat for deltagerne. Stor vømmølstemning under kveldens jegermiddag er et mål for utvalget! Videre prøver å skaffe positive dommere som er med å bidrar til trivelige dager i fjellet!

Jaktprøveutvalget for 2020 består av:

  • Geir Terje Widerøe (leder)
  • Hans Andreas Øygarden
  • Nina Hagesæter
  • Pål Anders Wang
  • Stein Ivar Kjesbu

Kontaktopplysninger: Geir Terje Widerøe, tlf 948 68 142 eller [email protected]