Aktivitetsutvalg sør

Akt. sør består av 5 innvalgte medlemmer, disse har ansvaret for aktiviteter i sør delen av regionen.

terreng

Aktivitetsutvalg sør består i 2019 av:

  • Lars Aarvik Kjønstad (leder)
  • Joakim Aurstad
  • Jeanette Bugge
  • Morten Hallan
  • Are Skaufel

Aktivitetsutvalget legger stor vekt på at våre aktiviteter skal ha høy sosial profil og samtidig gi medlemmene påfyll av inspirasjon , lyst og ny kunnskap til å holde på med fuglehunder.