Heia

Heia Treningsterreng – Oppdatert 03.08.2020


Oppdatering: Det blir ikke mulig å trene hund følgende dager i august grunnet skarpskyting i skytefeltet

4, 5, 6, 18, 19, 20, 25, 26, 27 og 31 august 2020


ITFK akt nord ønsker velkommen til en ny sesong i Heia dressurområde. Som vanlig starter vi opp den 15. juli og holder åpnet frem til 8. september.

Alle som skal ut i terrenget skal løse treningskort. Dette er gratis for medlemmer og kr 200 for ikke-medlemmer.
Oppmøte påhistorie gamle busstopp ved Steinkjer ungdomsskole Gullbergaunet.
Mandag, onsdag og torsdag kl. 17.00
• Tirsdag, lørdag og søndag kl. 09.00

Tilrettelegging for de med spesielle behov.

På tirsdager skal kun de med spesielle fysiske behov og høy alder ha rett til å benytte en egen del av Heia treningsterreng. Denne gruppen har enerett på det området som ligger ovenfor stien opp fra Myggheimen.

Alle andre som møter opp på tirdager skal kjøre til parkering ved Giskåsheia og gå opp stien som passerer blindgjengerfeltet.

Ansvarshavende vil være en fra den gruppen som benytter området fra Myggheimen og ha hovedansvaret for å bestemme tidspunkt for ut transport. Det skal delegeres en ansvarlig for gruppen på Giskåsheia som sørger for at denne gruppen følger reglene og er nede ved bommen til avtalt tid.

Instruksjon føring av hund: Det er satt opp flere dager hvor det er erfarne hundeførere som vil være ansvarlig for at nye fuglehundeiere vil få hjelp til føring av hund i fjellet. Disse er merket med lys gul farge i oversikten over ansvarshavende.

Hvis det er noen som har behov for hjelp ut over dette skal ansvarshavende sørge for at noen kan hjelpe de som trenger det og eventuelt sette opp egne partier hvis det er flere.
Akt nord ønsker at alle tar hensyn til hverandre og at du og din firbente venn får fine dager i fjellet.