Meld inn resultater

Meld inn utstillings- og jaktprøveresultat til Maja Kolstad på telefon 98437483, eller på mail [email protected].

Resultatene vil bli publisert på ITFK sine sosiale medier.

//ITFK