Rovdyrprosjekt Hjerkin fuglehundklubb

De siste årene har rypebestanden på Dovrefjell vært lav. Og rovviltbestandene har vært tilsvarende høye.
Dovrefjell regnes som norsk fuglehundsports høyborg, og det er lange tradisjoner med jakt og jaktprøver på Dovre.
Som en følge av dette, startet Hjerkinn fuglehundklubb en rovviltgruppe i 2022. Denne gruppen tok ut 22 rødrev, 12 røyskatt og mår på jomfru-sesongen.
Det gledelige er at de på senhøsten så overaskende mye rype i terrengene de har jobbet i. I treningsterrengene ble det observert mere rype enn på flere år.
De fortsetter arbeidet , og er meget sterke i troen på at dette vil hjelpe småviltbestandene. .
I høst har de observert veldig mye kråke, og de ønsker å etablere kråkefeller. Disse koster ca 10 000.
De håper med dette på støtte til prosjektet, og om noen ønsker å bidra , har de vippsnr: 530445
Pengene vil i tilfelle gå uavkortet til innkjøp av kråkefelle.Ingen beskrivelse er tilgjengelig.