ITFK-dag 1. desember 2016

svs

Alle medlemmer inviteres til ITFK-dag på Steinkjer Veterinærsenter

1. desember 08.00 – 1900. 

Se vedlagte invitasjon.