Innkalling til årsmøte ITFK 2016

Forslag elleklubber saker som medlemmer ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Send til sekretær Andreas Trefjord ([email protected]) før 14.01.16.

Forslag til kandidater i forhold til valg på årsmøte må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Detaljert årsmøteinnkalling vil være tilgjengelig på hjemmesiden senest 14 dager før årsmøte.