Historikk

norum

Gjennom klubbens 40 årige historie har mange av våre medlemmer vært med på en eventyrlig reise med klubben fram til i dag.

Her på disse sidene vil du kunne lese om hvordan ulike personer med bakgrunn i ITFK, har opplevd denne reisen.

Kjell Norum er første mann ut. Du kan lese hans erindringer om klubben utvikling her som pdf-fil.