Heia Dressurområde – Treningsmuligheter gjennom sommeren!

historieHei alle sammen, og velkommen til en ny sommer med nye treningsmuligheter!

Vi er heldige og dyktige som også i år har muligheter som disse! En stor takk til ansvarshavende og til de som har arbeidet for å få dette gjennomførbart.

Heia åpner 16.juli og siste treningsdag er 4.september.

OBS! Treningsterrenget er stengt fra 15.august tom 18.august (uke 33)

Grunnet utfordringer ved organisering og gjennomføring de siste årene, er tilbudet i år redusert ved at tirsdag og fredag ikke er treningsdager.  Dette fører til at de fleste ansvarshavende kun har ansvar en kveld eller dag i løpet av den perioden Heia er åpnet for hundetrening. 

Opplegget ved at den enkelte selv ordner med bytte eller skaffer stedfortreder blant de oppsatte ansvarshavende videreføres.  Dette er svært viktig !!!  Det vil bli en ny vurdering av tilbudet etter endt sesong. 

Nytt i år er at det legges opp til egne seniordager for de eldste hundeførerne i klubben.  Dette organiseres som et eget opplegg på en av de to ledige ukedagene.  Mer info rundt dette kommer på ITFK`s hjemmeside.

Vi har som regel felles avreise fra Guldbergaunet videregående skole på Guldbergaunet på hverdager kl 17:00 og i helgene kl 09:00. Vi kjører da oppover Ogndalen og inn i Giskås Skytefelt ca 35 km fra sentrum. Det er bom ved inngangen til skytefeltet så ansvarshavende har med nøkkel. Bommen skal låses ved inn- og utreise. Fra parkeringa i skytterfeltet til vi slipper hundene er det relativt bratt oppstiging i ca 1 km. Her vil de fleste få i gang “systemet”. Området ligger i et flott og oversiktlig terreng rundt Giskåsheia og Fossemheia og er på ca 12 kvadratkilometer stort.

For å kunne slippe hundene i terrenget må hundene ha gyldig vaksinasjonsattest, sauerenhetsbevis og betalt sesongkort er gratis for medlemmer og kr 200,- for ikke-medlemmer.

Du finner mer informasjon om oppmøtetidspunkter og hvem som er ansvarshavende ved å trykke på linken under.

Vel møtt alle sammen, og benytt muligheten!