Æresmedlemskap – Bjørn Ivar Gomo

Under årets årsfest i ITFK fikk Bjørn Ivar Gomo sitt æresmedlemskap i ITFK. Hedersmannen selv var ikke til stede, noe som er svært svært uvanlig da Bjørn Ivar er en som alltid er med på sosiale eventer. Været var forstålig nok hovedgrunnen og ved hjelp av teknologiske hjelpemidler ble æresmedlemskapet overakt ved streaming. Noe som fungerer oppi Helgådalen også.

Begrunnelsen i sin helhet kan du lese under og finnes her: Gratulerer så mye Bjørn Ivar! Vi er stolte!

Bjørn Ivar Gomo
Klubbarbeid 

Med sitt medlemskap i ITFK gjennom snart 45 år, oppfyller personen kravet til klubbtilhørighet med klar margin. Han har i denne perioden hatt mange og tunge verv i klubben. Fra midten av 80-tallet var han klubbens sekretær i fire år, for senere å inneha formannsvervet i ITFK i en toårsperiode. Han satt deretter i jaktprøveutvalget i tre år og en senere periode som leder av samme utvalg. Han har også hatt oppgaver i festkomiteen, dommerutvalget og i klubbens gullmerkekomite.


Prestasjoner med hund

Han har vært en betydelig oppdretter av engelsk setter. Med stor kompetanse om blodslinjer, hundenes prestasjoner og avlsmessige bidrag, har hans kennel vært en av Norges største engelsksetteroppdrett. Han har levert flere hunder som har markert seg i toppen i vinnerklassen, og flere hunder har oppnådd Norsk jaktchampionat med norgesmester høyfjell i 2001 som den fremste.

Han har også prestert meget godt med egne hunder, og blant annet hatt 2 Norske jaktchampioner. Personen har vært fast og skarp deltaker i vinnerklassen gjennom flere tiår, og vært på det vinnende lag under NM-lag.


Sosiale ferdigheter

I tillegg til hans solide bidrag i klubbarbeidet og prestasjoner med engelsk setter, er det hans væremåte og lune lynne som gjør han bemerkelsesverdig i ITFK-sammenheng. Som leder og tillitsvalgt var terskelen lav for å ta kontakt, også med nybegynnere. Alltid godt forberedt og villig til å bidra sosialt på klubbens mange arrangement.
Både som taler og ikke minst som toastmaster har han mange ganger loset forsamlingen gjennom en kveld i vømmølånd, med presise og velformulerte beskrivelser fra det «verdalske univers».

Konklusjon

De fleste har nok begynt å danne seg et bilde av hvem vi snakker om nå. Bjørn Ivar Gomo har gjennom flere tiår vært en av klubbens store profiler. Som tillitsmann, gullmerkemann, prøvedeltaker og respektert dommer. Bjørn Ivar har vært, og er fortsatt oppdretter av dugelige jakthunder med kennel Vømmølfjellet, og sist, men ikke minst som en flott ambassadør for Verdens Beste Fuglehundklubb.

Gratulerer så mye Bjørn Ivar!