Oppdatert info Treningsterrenget Heia 2017

Heia åpner 15. juli.  Som ifjor er det 5 dager i uka for det vanlige opplegget og hver tirsdag for seniorene.

Oppmøte ved Gulbergaunet videregående skole kl 17:00 hverdager. Lørdag og søndag – 09:00

OBS!  Se linker under for oppdatert oversikt over dager/uker der vår aktivitet blir påvirket av forsvarets behov for skyting i området, både det tradisjonelle opplegget og for seniorene

Ansvarshavende_Heia dressurområde 2017.docx

 

Seniordager_Heia dressurområde 2017.docx