Seniordager i Heia Dressurområde

koppITFK inviterer til egne seniordager i Heia dressurområde 2016

Liste over ansvarshavende inkl. info vedrørende den praktiske gjennomføringen

Nytt i år er at det legges opp til egne seniordager for de eldste hundeførerne i klubben.  Dette organiseres som et eget opplegg hver tirsdag i perioden juli – 30 august

Vedlagt følger liste over ansvarshavende for seniordagene i Heia dressurområde 2016.

Ansvarshavende for seniordagene

Opplegget ved at den enkelte ansvarshavende selv ordner med bytte eller skaffer stedfortreder blant de oppsatte gjelder også her.

Dere ønskes noen fine dager i fjellet og lykke til med treningen  !!