Oversikt Fase 1 og Fase 2 instruktører

FKF ønsker en oversikt over alle som har gjennomført instruktørutdannelse fase 1 og 2. Styret i ITFK ber derfor at de av klubbens medlemmer som er godkjente instruktører fase 1 og 2 sende:

  • Navn
  • Tlf
  • Epost

til [email protected] så snart som mulig

//ITFK