Vedtekter/regler

 

Regler for tittelen årets jakthund ITFK

klubbe

En del har etterspurt reglene for å kunne få tittelen årets jakthund uk-ak-vk i InnTrødelag Fuglehundklubb. De er som følger:

  1. Eier av hunden må være medlem av ITFK når premiene oppnås
  2. Årets jakthund:
      • Hunden tildeles poeng etter skalaen for jaktchampionatpoeng
      • Har flere hunder samme poengsum, vinner den yngste hunden. Ved fortsatt likhet, vinner den hunden med flest premier av samme valør. Ved fortsatt likhet, teller høyeste og deretter antall kvalitetsklassepremier.
  3. Hunden må ha deltatt på en av ITFK sine jaktprøver inneværende år. Det presiseres at jaktprøvepremiering må være oppnådd inneværende år i Norge
  4. Eier er ansvarlig for å melde inn resultater førstkommende år innen 10 januar.