Oppdatert! Nye regler og priser for påmelding til jaktprøver!

Det nye er at påmelding SKAL skje på web. Det vil si via “min side” på www.nkk.no. Ved etteranmelding eller manuell påmelding påløper et tilleggsgebyr på 50kr,


Som kjent for de aller fleste er det nå gitt mulighet til å melde på jaktprøver via «Min side» på www.nkk.no .  For å kunne gjøre dette må man ha registrert seg hos NKK med sin epostadresse og sitt medlemsnummer hos NKK.
Det er ikke alle prøvedeltakere som er medlem av en rase- eller distriktsklubb, og disse deltakere vil måtte betale dobbelt startkontingent. Det er eier av hunden som må være medlem av en rase-, distriktsklubb eller NJFF.
Prøvedeltakere som er medlem av NJFF, kan melde på og få samme startkontingent som medlemmer av rase- og distriktsklubber under forutsetning av at de har opprettet sin egen profil hos NKK, ved å logge inn på «Min side» og så legge inn sin epostadresse og sitt medlemsnummer hos NJFF.
 
Arrangørklubber bør være oppmerksomme på – når man manuelt registrerer en deltaker og får opp med rødt «Medlem: Ikke gyldig», betyr dette at vedkommende ikke er medlem av noen rase- eller distriktsklubb og skal da betale dobbelt avgift.
Imidlertid kan prøvedeltakerne altså være medlem av NJFF!  Man må i slike tilfeller ta kontakt med vedkommende og informere om dette.  Er et annet medlem i familien hovedmedlem i en rase- eller distriktsklubb, kan man melde seg inn som familiemedlem, eller man kan melde seg inn som hovedmedlem eller medlem uten «Fuglehunden».

Hvordan melde på prøver?

– Gå inn på www.nkk.no
– logg inn på “min side”
– klikk på “påmeldinger” på høyre side og velg “påmelding til prøve”
– Så velger du “prøvetype”. F.eks – Fuglehundprøve Høyfjell Høst
– Finn ønsket prøve og trykk “påmelding på web”
– Velg, eller søk opp, hund som skal meldes på, velg klasse og trykk “meld på” (UK1,UK2,UK3, AK1,AK2,AK3 er benevnelse på hvilken dag iløpet av prøven du ønsker start)
– Aksepter betingelsene og “gå til betaling”

Du kan også gå direkte til terminlista til ønsket prøvetype og trykke “påmelding på web” derfra.
http://web2.nkk.no/…/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeve…


INFORMASJON VEDR WEBPÅMELDING PÅ JAKTPRØVER
Ved påmeldinger på jaktprøver ved bruk av webpåmelding, vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK eller AK:
UK1, UK2, UK3 eller AK1, AK2 eller AK3.
UK1 eller AK1 betyr første dag for start i disse klasser, UK2 eller AK2 betyr andre dagen og UK3 eller AK3 betyr tredje dagen (fredag/lørdag/søndag).
Ikke alle prøver har start for UK eller AK alle dager under sin prøve, – da vil første dag for UK eller AK få betegnelsen UK1/AK1 og den andre dagen UK2 eller AK2.
Vi håper at denne forklaringen gjør det mer forståelse når man benytter webpåmelding.
Lykke til, – og husk på å melde på innen prøvenes fastsatte frist for å unngå ekstragebyret på kr. 50,- pr. start!

Nye priser for påmelding på jaktprøver via web er følgende:

 • Høyfjell
  • UK/AK: 450kr
  • VK: 500kr
 • Skogsfuggel
  • AK: 535kr
 • Lavland
  • UK/AK: 550kr
  • VK: 600kr
 • Apport
  • Alle klasser: 375kr
 • Fullkombinert
  • 600kr
 • Høystatusløp Høyfjell
  • Alle klasser: 600kr
 • Høystatusløp Skog
  • Alle klasser: 600kr
 • Høystatusløp Lavland
  • Alle klasser: 700kr

ITFK