Ny hjemmeside for klubben

En ny hjemmeside med et nytt design for ITFK er under utvikling. Vi håper at vi gjennom den nye løsningen skal kunne legge til rette for bedre og raskere  informasjon om nyheter og aktiviteter til våre medlemmer.