Minneord til Karl Skaar

Karl var en meget positiv og aktiv ITFK’er, som også var tildelt klubbens gullmerke.

Klubben har dratt stor nytte av hans innsats gjennom mange år.  Aktivitetsutvalget nord har gjennom mange år hatt glede og nytte av hans organisatoriske evner.

Spesielt i Heia treningsområde var han en stor drivkraft for å få område etablert, men også i forbindelse med Marka treningsområde i Verdal dro klubben nytte av hans kunnskap, diplomatiske og tekniske evner.

Han var også viden kjent som en sterk og real konkurrent i VK.

Karl var ofte til stede ved ITFK sine arrangement, og med sitt gode inkluderende humør spredte han alltid glede rundt seg.

Det er med sorg og gode minner styret i ITFK sier farvel til Karl.

Med vennlig hilsen

Styret i ITFK v/Brynjar Holmli