Innspill til Valgkomiteén

Årsmøte i ITFK nærmer seg og blir avholdt utpå nyåret. Mer info kommer senere. I den forbindelse ønsker Valkomiteen innspill på personer dere mener kan være nyttige bidragsytere i klubbens forskjellige komiteer. Fristen for innmelding av forslag er 4 uker før årsmøtet, men Valgkomiteen oppfordrer til å melde inn forslag fortløpende.

Forslag sendes til Arild Dahl ([email protected], tlf: 99367737) eller Helgar Sætermo ([email protected], tlf: 99036780)

ITFK