Innmelding til Årets Hunder i ITFK

Det er snart kåring av årets ITFK hunder. Det betyr med andre ord verdens beste hunder 2017. Det skal sendes inn resultater for årets jakthund og årets utstillingshund.

Praktiske opplysninger:
  • Meld inn premieringer (UK, AK, VK) og hvor premiene er oppnådd. Gjelder og utstilling.
  • Fødselsdato (på hund)
  • Fullt navn på hund, inkludert kennelnavn.
  • For å delta må hunden være stilt på minst en av prøvene/utstilling til ITFK i 2017
  • Medlemmet er selv ansvarlig for å melde inn resultat, kåringene skjer deretter.

Info for årets hunder formidles til [email protected] Epost merkes med «resultat jaktprøve» eller «resultat utstilling» slik at det er enklere å fange opp det dere sender inn.

Lykke til og meld inn resultat fortløpende!

ITFK