Innmelding til Årets Hunder i ITFK

pokalDet er snart kåring av årets ITFK hunder. Det betyr med andre ord verdens beste hunder 2015.

Påmelding og praktiske opplysninger:
  • Meld inn premieringer (UK, AK, VK) og hvor premiene er oppnådd.
  • Fødselsdato (på hund)
  • Fullt navn på hund, inkludert kennelnavn.
  • For å delta må hunden være stilt på minst en av prøvene til ITFK i 2015
  • Medlemmet er selv ansvarlig for å melde inn resultat, kåringene skjer deretter.
  • Innmeldingsfrist: 24.januar

Infoen formidles til Tove Løvås (419 31 349) eller itfk@online.no

Kåringen av årets hunder skjer på årsfesten 6.februar. Så gå for all del ikke glipp av den!

Lykke til og meld inn resultat fortløpende!

ITFK