Innmelding Årets Hunder ITFK

pokalDet er snart kåring av årets ITFK hunder. Det betyr med andre ord verdens beste hunder 2016.

Påmelding og praktiske opplysninger:
  • Meld inn premieringer (UK, AK, VK) og hvor premiene er oppnådd.
  • Fødselsdato (på hund)
  • Fullt navn på hund, inkludert kennelnavn.
  • For å delta må hunden være stilt på minst en av prøvene til ITFK i 2016
  • Medlemmet er selv ansvarlig for å melde inn resultat, kåringene skjer deretter.
  • Innmeldingsfrist: 24.januar

Infoen formidles til Tove Løvås (419 31 349) eller [email protected]. Premier kan og meldes inn ved å benyttet feltet “Meld inn premier” nederst på framsida på www.itfk.no

Når kåringene annonseres kommer, men det er tenkelig at det blir i forbindelse med årsfesten. Mer info kommer.

Lykke til og meld inn resultat fortløpende!

ITFK