Innkalling til årsmøte ITFK 2017

Forslag elleklubber saker som medlemmer ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Send til sekretær Andreas Trefjord ([email protected]) før 11.01.17.

Forslag til kandidater i forhold til valg på årsmøte må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Detaljert årsmøteinnkalling vil være tilgjengelig på hjemmesiden senest 14 dager før årsmøte.