Informasjonsmøte 23.08.16 kl. 19.00 om organisert jakt og fangst av smårovvilt

Værdalsbruket AS, Verdal Fjellstyre, Verdal Jeger- og Fiskeforening og Inn-Trøndelag Fuglehundklubb har blitt enige om å arrangere et informasjonsmøte angående organisert jakt og fangst av smårovvilt.

Målet er å få mindre predasjon og større bestander på våre jaktbare matnyttige småviltarter. Altså flere ryper, storfugl, orrfugl, harer, rådyr m.fl.
Som en begynnelse på dette avholdes et informasjonsmøte på Holmen Gård 23. august klokka 19.00.
Værdalsbruket stiller lokaler til disposisjon for møtet, og det er åpent for alle interesserte.

Lierne har oppnådd gode resultater gjennom organisasjonen JaktiLierne. Nils Vidar Brattlandsmo fra Lierne kommer for å fortelle oss hva de har gjort, og hvordan de har organisert sitt prosjekt JaktiLierne.

Se vedlagt skriv for utdypende informasjon om hvordan det er gjort i Lierne, samt noen pekepinner på hvordan et liknende engasjement kan bli for Verdal

Jakt og Fangst av smårovvilt i Verdal

Vel møtt!