Årsmøte og Årsmelding 2020

Årsmøte ITFK holdes onsdag 17.februar kl 18:00 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Påmelding: På mail til Reidar Olsen – [email protected] innen 15.02 kl 16:00

NB! §3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Årsmelding 2020 finner du her!

//ITFK