Årsmøte 2021

Velkommen til årsmøte ITFK

Årsmøte avholdes onsdag 9.februar på Verdal hotell. 

Årsmelding publiseres senest 14 dager før årsmøtet på www.itfk.no

Innmelding av saker må senest sendes styret 4 uker i forkant

Vi håper så mange som mulig stiller, vel møtt!

//ITFK