Apportbevisprøver

ITFK har ordnet og bestemt følgende praktiseringsregler for gjennomføring av apportbevisprøver:

Gjennomføring av apportbevisprøver i regi av ITFK

På bakgrunn av FKF’s presisering vedr. jaktprøveregleverkets pkt. 4.3.1 Apportbevisprøve har styret i ITFK vedtatt følgende praksis:

Apportbevisprøver skal arrangeres  av ITFK og annonseres på klubbens facebookside 14 dager før.

Apportbevisprøver gjennomføres i forbindelse med klubbens dressurkurs, jaktprøver og utstilling uten videre påmelding.

I tillegg arrangeres det apportbevisprøver i regi av aktivitetsutvalgene etter følgende oppsett:

 

  • Akt. sør: Tirsdag 02.07.  09.07. og 13.08. Alle kvelder kl. 1800       Sted: Rinnleiret

Påmelding: Lars Kjønstad 47296674         [email protected]

 

  • Akt. Nord Onsdag 03.07. 10.07. og 13.08.  Alle kvelder kl.1800        Sted: Lein Nedre

Påmelding: Svein Morten Laugsand 95867940     [email protected]

 

Prøven er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer kr. 300,-

Deltakere skal selv medbringe apportobjekt.