Aktivitetsuke akt. Nord Steinkjer

17435975_10155510007410663_1938475005372639355_o

Da har vi fått dispans på båndtvang fra kommunen og reindriftsnæring, og kan gjennomføre aktivitetsuke på Henningvola.

Dette er et tilbud til klubbens medlemmer, som medfører at vi kan trene hunder i avgrenset område på Henningvola. Treningen er organisert med en ansvarshavende, påmelding så tidlig som mulig (helst kvelden før pr tlf/sms).

Oppmøte ved bommen kl 17.00 torsdag og fredag, og kl 09.00 lørdag og søndag. Ta med fjellsko i tillegg til ski. Hunder må ha aversjonsdressur mot rein. Ved observasjon av rein, skal hunder kobles og marsjretning endres.

Uønskede hendelser mht rein skal meldes fra til AKT NORD v/ Anita Inderdal.

Ansvarshavende
Torsdag 20.04.17 Terje Bjugan mob 41557163
Fredag 21.04.17 Stig Gorseth mob 41653372
Lørdag 22.04.17 Bente Knoph mob 90167378
Søndag 23.04.17 Einar Hustad mob 98439400