Taksering

Klubben har  i samarbeid med xxx  ansvaret for taksering av…    Takseringen foregår i tidsrommet, og ….